ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ.
     
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ (ที่ ปน๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๐๐๗)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2555