ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. หัวข้อ แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ (ที่ ปน๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๐๐๗)
  รายละเอียด  
 
      
 
     
   
 
ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2555